Center for Sundhedsforskning

Center for Sundhedsforskning er en forskningsenhed i Athena-Huset på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. Centrets ambition er at skabe et stærkt, internationalt og konkurrencedygtigt forskningsmiljø. Under Centret hører den store befolkningsundersøgelse LOFUS, og Centret arbejder bl.a. på at udnytte de unikke data, der indsamles herigennem. Endvidere er et stærkt samarbejde med klinikken på sygehuset i fokus, med mulighed for vejledning og støtte til spirende forskere. I fremtiden skal centret også styrke samarbejdet med de omkringliggende kommuner, praktiserende læger og aktører indenfor innovation.

Merete Labriola er professor i centret. Labriola er internationalt anerkendt for sit mangeårige arbejde indenfor folkesundhed og epidemiologi, arbejde og sundhed i bred forstand, samt arbejdsmiljø og sygefravær. Størstedelen af hendes publikationer findes i PubMed. Centret er ledet af Randi Jepsen, der desuden er chef for LOFUS. Centret huser også Ph.d.-studerende og andre forskere.
Ovenfor kan du se en film vedr. Therese Holmagers Ph.d.-projekt, der beskrev udviklingen i ulighed i dødelighed mellem Lolland-Falster og resten af Danmark samt satte resultaterne i et historisk perspektiv​.

Kontakt:
Frederik Abrahamsen
Specialkonsulent
Mail: fabr@regionsjaelland.dk
Mobil: 9357 6404

Ledige stillinger