Kompetenceudvikling

Fysio- og Ergoterapien arbejder kontinuerligt med kompetenceudvikling, og der er udfærdiget en uddannelsesplan, der fortløbende evalueres. I 2018 vil der være to medarbejdere med en kandidatgrad til at facilitere afdelingen på et højt fagligt og teoretisk niveau.

Ligeledes er afdelingen tilknyttet forskningsprojekter inden for Ortopædkirurgi og Geriatri.

Hver måned er der både fællesundervisning, hvor der undervises i/fremlægges emner relevante for hele afdelingen og undervisning i specialegrupperne, hvor fokus er mere fagspecifikke emner. Ved begge undervisningsformer er der mulighed for at indhente eksterne samarbejdspartnere.

4 gange årligt afholdes journal club. Afhængigt af emne planlægges disse mono-eller tværfagligt.

Der er gode muligheder for kurser. Efter endt kursus lægges plan for videreformidling til relevante kolleger.

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for kompetenceudvikling, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen

Navn E-mail
Ledende overfysioterapeut Signe Lind Mortensen silm@regionsjaelland.dk
Ledende ergoterapeut Anne Heide Jensen anhj@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger