Jordemoder

Obstetrik (fødselshjælp) omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse og behandling under graviditet, fødsel og i barselsperioden. Specialet samarbejder med jordemodervæsenet herom. Desuden varetager specialet en stor del af den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøvetagninger i nært samarbejde med de genetiske centre. Obstetrik er et lægefagligt ekspertområde inden for gynækologi/obstetrik.

Jordemodercentret varetager selvstændigt svangreomsorgen for den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel og for dele af eller hele svangreomsorgen i nært samarbejde med obstetrikeren ved den komplicerede graviditet. Jordemodercentret modtager henvisningen fra den praktiserende læge. Der tilbydes et antal forebyggende undersøgelser i løbet af graviditeten. Ved opståede komplikationer, henviser jordemoderen til egen læge eller til speciallæge. Endvidere tilbydes fødselsforberedelse og efterfødselssamtaler.