Gynækologi og Obstetrik

Sygeplejerske – hvad vil det sige at være sygeplejerske på gynækologisk/obstetriske afdeling?

Du vil få et varieret job med stor indflydelse på eget arbejde.

Du får mulighed for at påvirke dine arbejdstider.

Du vil få flere initiativrige og engagerede kolleger med mange personlige og faglige ressourcer, som vil hjælpe dig i starten.

Du kan være med til at præge udviklingen i afdelingen.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling består af 2 afsnit.

Føde-barselsafsnit 220, hvor der er 4 fødestuer og 7 familierum og 1 stue til akutte gynækologiske indlæggelser, samt en undersøgelsesstue, hvor vi modtager akutte gynækologiske patienter, ambulant døgnet rundt.

Afsnit 20 med 6 dagkirurgiske senge, 5 ambulatorier og Center for voldtægtsofre.

Føde-barselsafsnit 220

Vi arbejder tværfagligt med jordemødrene/assistenterne på fødegangen, hvor vi skal assistere jordemoderen til fødslen, hvis der er flere fødsler samtidig ellers er det assistentens arbejde.

På barselsgangen, som er vores primære område, hjælper vi familierne med amning og den første familiedannelse. Der er meget vejledning, da familierne hurtigt går hjem.

Så modtager vi akutte gynækologiske patienter direkte i afsnittet efter aftale med vagthavende. Vi laver basisobservation og assisterer lægen med diverse undersøgelser. Hvis patienten har behov, indlægges hun til pleje og behandling.

Vi har ansvar for voldtægtstelefonen, hvor alle der har været udsat for voldtægt har mulighed for at ringe. Vi formidler videre til teamet omkring voldtægtsofre.

Vi går behovsstuegang dagligt med den vagthavende læge.

Afsnit 20

Vi udfører præ- og postoperativpleje på 5-8 gynækologiske operationspatienter i sammedagsafsnittet alle hverdage. Vi kører efter princippet samme læge, så den læge der har sat patienten til operation, også er den der opererer patienten. Desværre kan det ikke være den samme sygeplejerske, men da sygeplejerskerne arbejder både i ambulatoriet, og er på dagskirurgisk afsnit, så ved de, hvad der er bedst for patienten.

Vi assisterer lægen på gynækologisk ambulatorium, men har også selvstændige ambulatorier. Det er inkontinens ambulatorium, hvor vi laver ringskifte. Vi har også et abort ambulatorium, hvor vi scanner og vejleder pigerne til medicinsk eller kirurgisk abort og CFV (center for voldtægtsofre), hvor vi følger op på undersøgelser og behandling, som er startet ved retmedicinsk afdeling på Rigshospitalet.

Vi har 2. og 6. semester sygeplejestuderende på dagkirurgisk afsnit.

Fleksibel ansættelse

Fordelene ved at være ansat i Gynækologisk/obstetrisk afdeling er, at vi er en lille afdeling med ca. 60 medarbejdere, hvor vi arbejder meget tværfagligt og vi er afhængige af hinanden. Vi går op i patientforløb og kvalitet.

Sygeplejerskeopgaverne bliver uddelegeret, og her kan du være med til at give input til fagligheden og sætte dit præg på vores måde at gøre tingene på i afsnittene.

Vi har en forventning om at man kan flere funktioner, ex. barselspleje, dagkirurgi eller har erfaring fra gynækologisk ambulatorium, men alt det aftaler vi inden oplæring. Sygeplejersker er glade for den variation, og det giver også en fleksibilitet når vagtplanen lægges. Så er vi ikke så sårbare i ferier og ved sygdom, når alle kan afløse og hjælpe hinanden.

Som sygeplejerske på gynækologisk/obstetrisk afdeling har du rig mulighed for indflydelse på eget arbejde og ikke mindst vagtskemaet. ex. weekend hver 3-4 weekend, aften eller nattevagter.

Kompetenceudvikling

Vi er interesseret i sygeplejersker med specialekendskab, men vigtigst er, at du har lyst til at arbejde med gynækologi og obstetrik. Du vil få en grundig oplæring i de enkelte afsnit i afdelingen, og du vil komme til at arbejde på begge afsnit efter oplæring.

Vi har fokus på udvikling og forsøger at deltage i alle de relevante kurser.

Vi vil gerne gå foran i forhold til nye tiltag.

Vi er i øjeblikket med i et forskningsprojekt med inkontinens-patienter og LOFUS (Lolland Falster-undersøgelsen).

Kontakt

Afdelingsledelsen

Du har altid mulighed for at komme på besøg for at høre lidt mere om at være medarbejder på en gynækologisk/obstetrisk afdeling.

 

Navn E-mail
Ledende oversygeplejerske Susanne Husted sgh@regionsjaelland.dk
Ledende chefjordemoder Anne Frandsen apf@regionsjaelland.dk
Ledende overlæge Jeannet Lauenborg jlaue@regionsjaelland.dk

 

Ledige stillinger